સે’ર (૪)

inkpot

સે’ર (૪)

નમ્યા સે નમી કરે પાછા ઊભા થ્યા;

ન નમ્યા ‘ધુફારી’ ચેં એંટસે પ્યા તૂટી.

 -૦-

કલમ ખઇ જ હથમે સબડ વિઞાઇ વ્યા;

હાજર હથ વગા ગડ઼ ‘ધુફારી’કે વેં નતા.

-૦-

કડેં કારેલે જેડો કડ઼વો સચ મ કુછજા;

‘ધુફારી’ચેં સક્કર જેડ઼ો કૂડ઼ મ કુછજા

૨૫-૧૨-૨૦૧૪

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: