૨૦૭૨

diya

૨૦૭૨ મુંજા વલા ભાવર ને ભેનરૂં આંકે હિન નયે ૨૦૭૨ જે વરેજી જજી જજી મુભારક ભાધી માલક હિન  નયે વરેમેં આંજે મનજી મિડ઼ે મુરાધુ પુરી કરે આંજો સજે વરેજા મિડ઼ે ડી ખુસાલી સે સરૂથીએ ને ખુસાલી ભેરા ભરકત સભર પુરા થીએ એડ઼ી પ્રભુજી/પ્રભુકે અરધાસ સાલ મુભારક                                      ૧૭-૧૧-૨૦૧૫

 

 

 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: