મડઇ

રૂકમાવતી ગેટ

“મડઇ”

અય મડઇ મુંજી મિઠી તોકે સલામ;

નીંગરી કચ્છજી મિઠી તોકે સલામ.

પગ પખારે રોજ મેરમણ જડાં;

વાણ ધંગી પ્યા તરે તેંકે સલામ. 

જાધ તોજી ધીલ ધરે પરડેશમેં;

પ્રેમસે વાવડ઼ ડીએ તેંકે સલામ.

ફૂલ કંઢા કખ ભલે તોમેં થીએ;

વાસરો ઉનતા અચે તેકે સલામ 

જન મિટીજા માડુઆ ખેલે ખલક;

સર ચડાંયા ઉ મિટી તેંકે સલામ. 

કચ્છજે નર મ્યાં અચે કચ્છજી સુગંધ;

હી “ધુફારી”તો કરે તેંકે સલામ.

૦૪/૦૧/૧૯૯૮   

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: