સે’ર (૬)

inkpot

અપાકે વટાણાંસી ઇનીજી ભેણી હેઠ,                                                           

ઇજ વો વઙ ‘ધુફારી’ જો કુરો?

-o0o-

કાં ત બ પગ મોંધ હલો કાં હલો છેટા,                                                    

માડ઼ુએકે વેમ પેતો ‘ધુફારી’અંધો ભિત થ્યો

-o0o-

છિકે હેઠ અચી ઊભી ‘ધુફારી’જી મિની,                                                         

મિની નં પુજે છિકે તે નં છિકો હેઠ છણે

-0-

માડ઼ુકે અઇ ભલે ચો ગડોડ઼ો,                                                                  

તેંસે ‘ધુફારી’ચે ઇ કીં ભૂંકે નં                                                                            

03-૦૨-૨૦૧૫

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: