સે’ર (૭)

inkpot

‘ધુફારી’ ભગાસો ખેંધે ભૂધ ન ભરજે,

થુક ગિડ઼કાઇધે ન ઉઞ મિટે

ગોંજો પુછ સૌકો પુજે મેજો ન પુજે કોય;

‘ધુફારી ચે તોંય ખીર ડિયેંતી બોંય

-૦-

સિજકે નતો તપ લગે ને થધકે નતો પે સી,

‘ધુફારી’ચે વડરકે કુરો ખબર ઇનમેં કિતરો મીં

૦૫-૧૨-૨૦૧૫

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: