સિપરી

MUMMA

સિપરીકે સંભારે વિગર નિંધર કિડાં અચેતી;

સિપરી સંભરી અચે પો નિંધર કિડાં અચેતી

કેડ઼ી હીં આય પપજડ મન ત માકુડ઼ી આય;

ગુડ઼જે ગંઢે વારેજી જાધું તાણે હિડાં અચેતી

જાધેજી આય લમી લંગર કેડ઼ી ખર કિતરી

ડિસજે નં છેડ઼ો ફીરધી નજર જીડાં અચેતી

કડેંક જાધ અચેંતા ઉ અખજા થેલ ઇસારા

તડેં હિન ધિલજે ધબકારેમેં કેડ઼ી વીર અચેતી

વિંગે થેલ ચપેસે લગો કર નારાજી છલકાણી

‘ધુફારી’કે મુરકીને તું કેડ઼ી રાજી કેંણ અચેતી

૨૩-૦૧-૨૦૧૬

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: