ડપજો ઓછાઇયો

dap

જિત નજર ફિરધી ઉત ઓછાઇયો આય ડપ જો

નોખા ડિસાજે રૂપ નિત ઓછાઇયો આય ડપ જો

અભ સુધી નાલો ગજે ઇનજી મજા વેતી અલગ;

સિજકે ગેણ ગિરાઇધો ઇં ઓછાઇયો આય ડપ જો

ડુંગર જિતરા ધન ઉસેડ઼ે ભર્યાં અયો ભંઢાર અંઇ;

ચોરઇ જો ઇન ધન મથે ઓછાઇયો આય ડપ જો

ધુસમણ ભેરા કયાં જમાર સજી સા ભલા કેડ઼ો લધાં;

હિન જીયણકે પ મોતજો ઓછાઇયો આય ડપ જો

રૂપારો આય ચમ તોજો સિણગારસે તું સોભે વિઠો;

ગઢપણ અચે ચમ લુડધો ઓછાઇયો આય ડપ જો

અસોસાર લટકે વિઠી મોતજી કાતી હર જીવતે;

ઇન કાતીકે પ તુટેજો ઓછાઇયો આય ડપજો

હિન ‘ધુફારી’ કવચમેં અંઇ હલો કો ભો વિગર;

હિન કવચમેં ત કિડાં પ ઓછાઇયો નાય ડપજો

૨૯-૦૧-૨૦૧૬

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: