સે’ર (૮)

કલમ અને કિતાબ

રાતરાણીજા ફુલ ઉઘડ઼્યા તિત ભમરો અચી પુગો

રાતરાણી પુછે ભમરેકે કો અજ રાતપાલી આય?

-૦-

કાગડ઼ેજે મારેમેં કિકરાટ થ્યો ત પારેલો ડપજી વ્યો

પારેલી ચે હિની ધારૂડિયેજી નિતજી મોંકાણ આય

-૦-

પુરણપુડી પટ ડિસી બ કુતા ઝપુવો વિજી વિડ્યા

હિકડ઼ો ચેં બે કે ડિઇ ડે યાર અજ મુંજો જનમડીં આય

૧૦-૦૫-૨૦૧૩

One Response to “સે’ર (૮)”

  1. P.K.Davda Says:

    સરસ સવાલ ! નવો વિચાર.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: