ઇતરે લજા નતો

dhurbin

કેંજા કારા તર નાય ચોરાયા ઇતરે ધિરજા નતો;

જમાર સજી ગચ ડંભ લગા અંઇ ઇતરે ડજા નતો

એડ઼ી ચોવક ચોવાજેતી ક ખાલી ચણો વાગે ઘણો;

નંઇયા ચોવક જો ઉ આઉં ચણો ઇતરે વજા નતો

સિંગુ મુડ઼સિયા ઇં ચેંતા ભજે ઇ ત ચોવાજે ભાયડ઼ા;

નંઇયા આઉં ઉ સિંગુ ક મુડ઼સિયો ઇતરે ભજા નતો

અભમેં જુકો ધકાધુમ કરેને વડર ધોરા બોરા ગજેતા;

આઉં નઇયાં ઉ ધોરો વડર અભજો ઇતરે ગજા નતો

કિસમ કિસમ જા કાવ લખે ભા ઉ ત કવિ ચોવાજેતા;

કવિ નઇયાં પ આઉં અઇયાં ‘ધુફારી’ ઇતરે લજા નતો

૨૬-૦૨-૨૦૧૬

Advertisements

One Response to “ઇતરે લજા નતો”

  1. P.K.Davda Says:

    કેંજા કારા તર નાય ચોરાયા ઇતરે ધિરજા નતો;
    જમાર સજી ગચ ડંભ લગા અંઇ ઇતરે ડજા નતો

    વાહ વાહ..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: