સે’ર (૯)

કલમ અને કિતાબ

વડો ધુસમણ અકોંણેજો કેર ત ચેં અકોંણાઇ

“ધુફારી”ચે ધુસમણસે ભચે ભલે છડેં નં અકોંણાઇ

-૦-

લોલરી કે લગામ ડિઇ રખી સગો જ વસ

“ધુફારી”ચે ખલક સજી ઇનકે થીએ વસ

-૦-

સાવ સચ્ચો અરથ લડાઇજો કુરો કેણું?

”ધુફારી”ચે પંઢજો ઘર ધુખાયને રધે ખેણું  

૨૨.૧૨.૨૦૧૦

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: