રામરસ

hemant

કુને મિંજા કોસી ખિચડી ખેણી ખાસી;

ઠરી વિઞે છુડ઼ી વિઞે પો થીએ વાસી

લકડો વેરીંતા વાઢા બ વેરા માપેને;

ઇ વિચારે કમ કંધે સંઘ પુજધો કાશી

ભલે વે બ કુઠ જીતરી કાયા મિનીજી;   

ખલક સજો ચેંતો ઇનકે વાઘજી માસી

માડ઼ુજી ડિઇ મિલઇ માડ઼ુ થિઇને રોજા;

નકાં પાછો ઉ જ ચક્કર લખ ચોર્યાસી

સંતવાણી જીત હલેતી “ધુફારી” ઇં ચેતો

પિરાયો ઉનીકે જુકોવેં રામરસજા પ્યાસી

૦૩-૦૪-૨૦૧૬

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: