ભા ભેણ

holoચકલી

બાબિડ઼ો ભા ત ઇનજી જરકલી ભેણ;

બાવર મથે વિઇ કરે કુછે મિઠા વેણ

જીત વિઞે બાબિડ઼ો જરકલી વે ભેરી;

ચુણ કરિયેં ગોત ને ભેરા ચુણે ખેણ

ભેરા ચુણી કરે ઇ ભેરા પીંયે પાણી;

“ધુફારી”ચે ભાવ ડિસો કુછે વિઠા નેણ

૦૨-૧૦-૨૦૧૫

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: