હાઇકુ (૨)

marbles

 

અભમેં ગિરો                   મિઠે વિગર               ગિરો કના પ

કર હારાઇ પિઇ         ભાણ ક માડ઼ુ ડિસો       ધરાજા નંગ વધુ

અંઇ ઠેરિયું                    સાવ નકામું                નડ઼ધા વેંતા

૨૫-૦૪-૨૦૧૬              ૦૧-૦૫-૨૦૧૬            ૦૩-૦૫-૨૦૧૬

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: