ચો તા ખરો

discuss

ચો તા ખરો                                        કહે તો ખરો                          

લગ લગાણી હી કેર કે ચોતા ખરો;       આગ આ કોણે લગાવી કહે તો ખરો           

કેંજી વિઇ હથ જલાણી ચોતા ખરો        જાન કોણે બચાવી કહે તો ખરો

પિંઢ ઉપાડ઼ીને ભલા તું ભાર કિતરો;       તૂં ઉઠાવીશ પોતે વજન કેટલું;

પોઠ હી કીં ખડકાણી સે ચોતા ખરો        પોઠ કોણે લદાવી કહે તો ખરો

પુછા ધિલજી આખાણીજી ત થીંધી;        આ હ્રદયની કહાણી જુબાની થશે;

કેર ને કેંકે ઇ પુછાણી સે ચોતા ખરો        જાંચ કોણે કરાવી કહેતો ખરો

હી ધરિયાજી લેરૂં ત ઇં પુછે વિઠી;          આ લહેરો દરિયા તણી પુછતી;

મછલી ભલા કીં ફસાણી ચોતા ખરો         માછલી શેં ફસાવી કહે તો ખરો

હલ ડિઇ ડિયાં પ્રેમસે તોકે જીયણ;           ચાલ આપી દઉં પ્રેમથી આ જિંદગી;

જાર હી કુલા વિછાણી સે ચોતા ખરો         જાળ શાને બિછાવી કહે તો ખરો

૩૦-૦૪-૨૦૧૬                                            –કૃષ્ણકાંત ભાટીઆ

–ભાષાંતર “ધુફારી”

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: