કેંકે નં ચોણું

No

 

મુંજી પો મિંજો મિંજ એડ઼ો નં કેણું;

મુંજારો કુરો થ્યો ઇ કેંકે નં ચોણું

માડ઼ુ અંઇએ તું માડ઼ુ થિઇને રોજે;

થિઇ નં સગે ત ચુપ ચાપ વેણું

ધાબે ધરધ તોજા ધિલમેં રખજે;

હિકડ઼ો હિરફ પ ઇનજો નં ચોણું

વાંટે નં સગધા ધરધ ઇ તોજા;

ગંજેમેં સજેમેં ઇ કરીંધા વગોણું

તકધીર તોજી ત તોજે જ હથમેં;

કડે પ ચર્ચામેં કેં વટ કો નં પોણું

ડુખિયારા હુંધા ઇ ગાલ સમજધા;

સુખી વટ કરેસે ઇ ત ફેરીધા લોણું

‘ધુફારી’ ચે સે તું ધ્યાન રખી ગિન;

પિંઢજો જીગરિયો  ત પિંઢ થિઇ રોણું

૦૧-૦૬-૨૦૧૬

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: