માડ઼ુ વેંતા

men

 

કિસમ કિસમજા માડ઼ુ હિન ખલકતે વેંતા;

જીયણમેં આંકે ઉર્યાં પર્યાંનું ભેટી વિઞેતા

કોક સકર જેડ઼ા મિઠા ને સીરી વારા હુંધા;

તેમેં કોક કારેલે જેડ઼ા કડવા વિખ પ વેંતા

કેંકે મિલણ અંઇ સિકી વિઞોતા તડેં ઇ મિલેં;

કોક બગા જેડ઼ા વેંતા આંકે અચી ચોટી રેંતા

આંજે ડુખમેં ડુખી થિંધલ કોક આંકે મિલધા;

ભાકી ડિઠા અસોસાર આં ભેરા અચી ખિલેંતા

કોક મિલેં ત મન પ ચેંતો ભલે ઇ વિઠા અંઇ;

કોક છેપડ઼ો હી કડેં છડિંધા ઇં આંકે કખ કરિંતા

કોકજી ગાલિયું સુણી કરે અજાવ હિરખ થીએંતો;

કોક ત નિપટ અથરા લુગડ઼ ધડ઼કી ચબા વેંતા

સીંજો મોરો પેરે કરેને ઇ ડિસજે ગામમેં ફિરધા;

કોક ઇનીકે ખિખમેં ખણે ત પુછનું મોર ભજેંતા

ખલકજી ભઝાર સજીમેં ત્રાંભિયેજા તેરો મિલધા;

ચાયણી ખણી છાણે નેર્યો કોક હીરા હથ લગેંતા  

આઉં કેર ને કેડ઼ો અંઇયા ઇ મુંકે નતો સમજાજે;

બેંજી ચિંધા ભલા કુલા કેણી ઇં ‘ધુફારી’ પુછેંતા

૦૫-૦૯-૨૦૧૬

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: