ગતાગમ

kalam

 

ઘણેકે કીં પ ગતાગમ નતી પે

ઘણેકે કીં લજ ક શરમ નતી વે

પાયણ જેડ઼ી હિંયેજી ધરા ઘણેજી

જીતેનું તપાસ્યો ઇ નરમ નતી વે

ઘણે થધી વેતી કર બરફજી લાધી

લિખ જીતરી પ ઇ ગરમ નતી વે

ઘણે વેતી બરછટ કર કંતાન નેર્યો

ઇતરે મખમલ જેડી નરમ નતી વે

હિતે હુત ગોતે ‘ધુફારી’ ફેરે નજરકે

ઘણેકે ડયા યા કીં ધરમ પ નતી વે

૨૨-૦૯-૨૦૧૬

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: