વેમજી ભમરી

bhamri

વેમજી ભમરીમેં કડેં નં પોણું;

ભારી થિઇપે પો કિડાં રોણું

અભમેં પખ વિગર કીં ઉડંધા;

પગકે ટિકાય ને ધરાતે રોણું 

અભ ફાટેકે અઘડી કીં ડેવાંધી

સુઇ ખણી કિતે જોંત નં થીણું

ગંધી કિતરી લમી સે નેરીજા;

ઉછાજે ભસ ઇતરો લંમો થીણું

માડ઼ુ ગણે અકોણા આંકે મિલંધા;

ઇની ભેરા પાં અકોણા નં થીણું

ભેસુરા અયો સે બુઝો છતા પ;

ગડોડ઼ે વારેજી ભૂકે કરે નં ગેણું

ધુફારીચે કઇક અચી લડે વ્યા

સીખી ગિનો કીં ખલકતે રોણું

૦૫૦૯૨૦૧૬

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: