કુરો થીએ?

thats-it

 

અટેમેં આટાર વે કુરો થીએ

વિરતીમેં વિટાર વે કુરો થીએ

બ આના કીં મિલે તે લા ઇ લુછે

કરમ વટે લાંચાર વે ત કુરો થીએ

ભાઇબંધ મિડ઼ે હિંધ જીંધ નતા વેં

ઇનમેં કો ક ઠગાર વે ત કુરો થીએ

ખેડૂ વિચાડ઼ો ખેડ પ્વા પોખેં પ્રેમસે

પ મીં મથે જ મધાર વે ત કુરો થીએ

પુતરકે પેણાયને માઇતર છુટી વ્યા

ઘરવારી જ ગમાર વે ત કુરો થીએ

 મત ડિના પ્રેમસે ખુડસી પ ડેરાયાં

નેતા જ પિંઢ ગધાર વે ત કુરો થીએ

ધુફારીચેં આંધરી મ બારીજા કડેં

કુધુવાજી જડેં માર વે ત કુરો થિએ

૨૧૧૦૨૦૧૬

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: