હાઇકૂ (૩)

kalam

 

   કંઢા નં ફૂસે                                  અંધારેકે                               અંધારો લિકો

બકરી બાવરિયો                           ઉજારેસે રઙયો                         ડિયે તરિયે હેઠ

  ખેંધી વે તડેં?                                 સિજ ડિસાણું                              ડપજી કરે

૦૪૦૬૨૦૧૬                                ૧૩૦૯૨૦૧૬                             ૧૩-૧૧-૨૦૧૬

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: