પગ

foot

ભુલ વિઇ અખજી ને ચાંતર્યા પગ

ઊંધે મથે માડ઼ુ ફિગાયવ્યા પગ

ભુલ વિઇ લોલરીજી જીં તી કુછઇ

ભજણ ક્યોં ભારી તડેં વા ઇ પગ

સંભરઇ સિપરી મિલણ થ્યા અતાલા

ઇનજી સેરી કોરા ડિસો વરી પ્યા પગ

પાણી સમજીને ખાબોચિયે પગ ડિના

નીચે વો ગારો તેમેં લસકી પ્યા વા પગ

 પિંઢમેં મગન વાસી ને હલ્યાસી જરા

ભિતમેં ભુસંકાણા તિત કુરો કરિયે પગ

ડુંગર વે ચડણા જેંજો તેંજો નાય કમ

ઠેસ લગી ધિર મથે ચાતરી વ્યા પગ

હેવા વા હલણજા ને નિકરી પ્યાસી

અખ મૂંચે હલી પ્યાસી થકીર્યા પગ

ધિક વિજી ધસે વિજો એડ઼ો જુકો ચેંતા

ટાણું અચે એડ઼ો જડે ફિથા ભરિયે પગ

ઢોંગી બાવા જોગી જતિ નમેસે નં કી વરે

ધુફારીચે વિઞી જલ ભસ માલક્જા પગ

૧૯૧૧૨૦૧૬

 

Advertisements

One Response to “પગ”

  1. La' Kant " કંઈક " Says:

    વા’ કચ્છી માડુ વા!..મુણસ ….

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: