અભકે છિબણ

dove

 

અભકે છિબણ વેંધે અટકી કીં પ્યાસી

ને પો અધ વિચમેં અસીં લટકી પ્યાસી

કેકેં ખબર કેડ઼ો ભરમ ધિલ ભરણો વો

ને પો ઇન ભ્રમાણામેં ભટકી વ્યાસી

ભરોભર બધાણાંસી ગઠ લગી વિઇ

ને લાગ એડ઼ો મિલ્યો છિટકી વ્યાસી

પખ પ એડ઼ા કીં મજભુત ત નં વિઇ

ભાજજી લગી તોંય પ લટકી વ્યાસી

અસોસાર મન ચેંતે તું  ત હલ જરા

ધુફારીનાં ચ્યો ત અટકી વ્યાસી

૧૧૧૧૨૦૧૬

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: