વેંધાસી

hamirsar

હલ હમીસર પારતે પાં વિઞને વેંધાસી

મકાઇજા ફુલ્લા પાં ભેરા વિઇ ખેંધાસી

તોકે જુકો જાધ અંઇ ને મુંકે જાધ અંઇ

ગીત એડ઼ા બોંય ભેરા થિઇ પાં ગેંધાસી

ગોલ ગોલ જલેભી જેડ઼ી ગાલિયું નં કેણી

સીધી સટ જીંકી હુંધી ગાલ સે ચોંધાસી

ગામકે નં પાંજી વે કુલા કેણી ખોટી ચિંધા

એડ઼ી સચ્ચી ખોટી પપઝડ઼ કીં નં કંધાસી

તું સમજેંતી મુંકે ને આઉં સમજાતો તોકે

ધુફારીચેં પાં અંઇયુ ઉજો ઉજ રોંધાસી

 ૨૭૧૨૨૦૧૬

 

Advertisements

One Response to “વેંધાસી”

  1. Jay Says:

    Gadein khaaso Dhufari bha !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: