નયો અધ્યાય (૭)

Paarayan

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

‘ત આઉં ચાં…આઉં ચિત્રા આસર મુંજે માઇતરેજી આઉં હિકડ઼ી જ વિયા અંઇયા.પપ્પા દુભઇમેં હિકડ઼ી પેઢીમેં કમ કંધાવા હાલ રિટાયર અંઇ.આઉં બી.એ.તંઇ ભણેલી અંઇયા ને પો એમ.બી.એ પ થિઇ અંઇયા.મુંકે ફિલોસોફી બોરી ગમેતી ઇતરે શ્રી રવિન્દ્રનાથ ટાગોર,સ્વામી વિવેકાનંદ, ચેખોવ, બેજામીન ફ્રેક્લીન,જ્યોર્જ વોશિન્ગટન મિડ઼ે વાંચ્યા અંઇ…મુંકે સાસ્ત્રીય સંગિતવારા ગાયન ગમેતા…હેવર જુકો મારધાડ વારી ફિલ્મું અચેંતી સે નતી ગમે..અંગૂર,મનચલી, ગોલમાલ જેડી કોમેડી ફિલ્મું નેરેજી મજા અચે..રૂધલ ફિલ્મું ને ટીવી સિરીયલ પણ નતી ગમે…પારકા દુખ નેરેને પાંકે કુલા ડુખી થીણું…ચિઇ ચિત્રા ખિલઇ ને સેન્ડવીચ ખેણ મંઢાણી.વિરાટ પ સેન્ડવિચ ખેંધે સુણધો વો.મનોમન ત ચેં તે ક હાણે હી હલ્ધી ગાડીકે ભ્રેક મારે ત ખાસો પો કોફી પીધે ચેં

‘માફ કજા પ આઉં હિની મિંજા કેંકે મિલ્યો નંઇયા..મતલબ મું વાંચ્યા નંઇ..’

‘આંકે સોખ વે ત મું વટ ઇની મીણા જા થોથા અંઇ સે આંકે વાંચે લા ડિયા…?’ ચાય પી ચિત્રા પુછે

‘માફ કજા ઇની મિણીકે મિલણ વિઞા ત મુંજી હોકીજી રાંધ ફિટી પે…’

‘જેડ઼ી આંજી મરજી…’ચિત્રા મોં ફિટાય ખભા ઉલારે ચેં

‘હી પાંકે મિલણ કુલા ભેગા કેણ આયા અંઇ સે ત આંકે ખબર આય નં ત પો…’વિરાટકે અગિયા કુરો ચોણું સે ન સમજાણું

‘હા પાં હિકડ઼ે બેંજા વિચાર જાણે ગિનો ક સમજી ગિનો તે લા..ચોખે ચોખો હિકડ઼ો અંગત સવાલ આંજી કો જેડલ આય..?’

‘ના…અઞા તંઇ ત કો નાય મિલઇ..’વિરાટ ગાલ ટારીંધે ચેં ઇનકે અંદાઝ ત વો ક હી સવાલ જરૂર પુછાંધો ઇતરે ગાલ અગિયા વધારીં ધે પુછે

‘આંજો કો પ્રેમી આય…?’

‘મુંજો હિકડ઼ો કમ કરે ડિંધા…?’ચિત્રા જરા અચકાંધે પુછે

 ‘I don’t mind …may I help you…?’

‘આઉં ને સુધાન્સુ સા કોલેજમેં વાસે તડેંનું પ્રેમમેં અંઇયું પ પપ્પા કે ગાલ કીં કેંણી તેંજી મુંજ થિએતી ત પાંજે લગન લા આઉં અંકે પસંધ નંઇયા એડ઼ો મત ડીંધા…? ભીજલ અખિયે ચિત્રા પુછે

‘આંજી મુંજ આઉં ટારે ડિધોસે  It’s a promise..’ચિત્રાજો હથ જલે વિરાટ ચેં

‘થેક્સ…’ વિરાટજે હથકે મીઠી ડિઇ અખિયેં લગાય ચિત્રા ચિઇ પુછે

‘તા હાણે હલબો…?’

‘હા હલો….’ચિઇ વિરાટ વેઇટર સામે આંગર ઊંચી કેં ત ઇ બીલ ડિઇ વ્યો સે ચુકાય બોંય બાર આયા.

‘આંકે ધરિયા કિનારે ગુમણું નતો ગમે..? પાં જુહુ બીચ તે હલોં ત…? ગાડીમેં વેંધે ચિત્રા પુછે

‘માફ કજા ધરિયાજી ભેજ વારી હવા મુંકે માફક નતી અચે ઇતરે આઉં ઉન કોરા નતો વિઞા…’ગાલ ટારીંધે વિરાટ ચેં

‘ફિરી આયા…? પો કુરો વિચાર ક્યાં…?’દિવાડ઼ી ભેણ ઉકાંઢીને પુછયોં

‘માફ કજા આઉં ચિત્રાસે લગન કરે સગા તીં નંઇયા…’સોફેમેં વેંધે વિરાટ ચેં

‘કો કેડ઼ો વાંધો પ્યો…?’ચિત્રાકે પિંઢજી નોં ભનાયજા સપના નેરીંધલ માધુરીભેણ પુછયોં

‘મમ્મી,અંકલ,આંટી..ચિત્રા કોલેજમેં ભણધી વિઇ તડેંનું સુધાન્સુ સાજે પ્રેમમેં આય ને લગન પ કેણા અંઇ પ ગાલ કીં કેણી તેંજી પપજડમેં ગાલ કંધે અચકાંધી વિઇ..’ વિરાટ મિણી કોરા હિકડ઼ી નજર કરે ચેં

‘ચિત્રા…વિરાટ જીકીં ચેં સે ગાલ સચી આય…’મથરાડાસ નીચી મુન કરે વિઠલ ચિત્રાજે મથેતા હથ ફેરીંધે પુછયાં

‘………’ભિજલ અખિયેં મથરાડાસ કોરા મથો હલાય ચિત્રા હા ચેં

‘સુધાન્સુજા માઇતર હિન લગન લા રાજી અંઇ…?’ડિવાડ઼ીભેણ પુછયોં

‘હા..મમ્મી…’ચિઇ ચિત્રા ડિવાડ઼ીભેણ કે બખ વિજી રૂઇ પઇ

‘હાં ગિન ઇનમે રૂણું કુરો વે…?’ચુપચાપ ગાલ સુણધે માધુરીભેણ ચ્યોં

‘હા…હા સુભસ્ય સિઘ્રમ્‍…’ચિઇ ડિવાડ઼ીભેણ ખિલ્યા

‘હા..ત તોવારે સુધાન્સુકે ચોજ ક મુંજી ધી ખપંધી વે ત ઇનજા માઇતર રીતસર મુંકે મિલે લા અચે..કુરો ચેંતી ડિવાડ઼ી…?’ચિઇ મથરાડાસ ખિલ્યા

-૦-

            ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયે જેડ઼ી ચિત્રા નાંજી છોકરી પિંઢજે જીયણમેં નં આવઇ ઇન ગાલજી વિરાટકે નિરાંત થિઇ.માધુરીભેણજે મગજમેં પિંઢજી નોં આણેજો ધુણધો ભૂત પ સાંત થિઇવ્યો ઇતરે ઇન ગાલજી હાલ કીં ચર્ચા નંઇ થીએ ઇન ગાલજી પ નિરાંત થિઇ વિઇ.વખત ગુધરધો વ્યો તીં વિરાટજે મનમેંજી મિતાલીજી છબી ઝાંખી થીણ મંઢાણી વિઇ હિકડ઼ે વરે પ્વા ઇન્ગલેન્ડજી હોકી ટીમ સામે જીતીને ઇન્ડિયાજી ટીમ પાછી આવઇ ત ઇનીકે નેરણ ને ઇનીજી આગતા સ્વાગતામેં એરપોર્ટતે માડ઼ુએજી ભીડ વિઇ.

               હિકડ઼ો ડીં સ્થાનિક છાપેજી ખબરપત્રી ગીતા ગોસ્વામીજો વિરાટકે ફોન આયો

‘હલ્લો..આઉં ગીતા ગોસ્વામી…કોન્ગ્રેચ્યુલેશન..’

‘……………’

‘હા હેર જ ટીવી તે લાઇવ સમાચાર નેર્યા’

 ‘………….’

‘હિકડ઼ો કોપ કાફી ભેરા વિઇને પિયું ત કીં…?’

‘………….’

‘ભલે કાલ સાંજીજો છ વગે મધ્રાસ કોફી પ્લાઝામેં આઉં આંજી વાટ નેરિયાંતી’

‘બાય…’ચિઇ બોરી રાજીયાણી થીંધે ગીતા મોબાઇલ ભંધકેં પો કિતરી વાર સુધી ઇ ઇજ વિઠી વિઇ.

             વિરાટ કિતરી વાર સુધી મોબાઇલ કોરા નેર્યા કેંતે પો અચલ નિમર નોંધકેં ને મનોમન ચેં

‘હી કુરો થિએતો વીરૂ…ઉજ વાધાઇ..ઉજ કાફી પિધેજો નિયાંપો ઇજ મિલે જો ટેમ ઉજ ઠેકાણું…વીરૂ કધાચ હી તોજે પ્રેમ જો નયો અધ્યાય આય…(પુરી)

૨૫-૧૧-૨૦૧૬

 

 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: