સંસ્કાર   

જૂન 7, 2017

vichar

           તલકસી રાતજો વિયારૂ કરે આરામસે હિંચકેતે વિઇને ઝુલધો વો.વટ વિઇને વસુમતી પાનધાની મિંજા પન ભનાયતેં.ઇન હિકડ઼ો પન તલક્સીકે ડિને બ્યો પિંઢજે ગિલાફેમેં ધબાય.

‘ખબર નાય વસુ તોજે હથમેં કુરો જાધુ આય તોજે બનાયલ પનજી મજા સજી અલગ આય,ઘણે વેરા ધોસ્તારે ભેરો ઉ વીરજી માલમજી ધોકાન તે પન ખાધેજો વારો અચે પ ઇનમેં ઇતરી મજા નતી અચે’

‘હાણે હઇયો કર તલક તોકે ખપે ત બ્યો પન ભનાય ડિંધીસે હી ખોટા મસ્કા પાલીસ કરેજી જરૂર નાય                     

લજાજો નતા હિન ઉમરમેં હી વેવલા વેડ઼ા આંકે સોભે નતા…’વસુમતી છિટકીને ચેં

‘હાં ગિનો સચ્ચી ગાલ કિઇ ત મસ્કા પાલીસ થિઇ વિઇ…?’

‘હુંધો હલો આભો પેરે ગિનો ત બારા આંટો મારે અચોં..’પો ચપ્પલ પેરીંધે વસુમતી પુછે Read the rest of this entry »

Advertisements

પ્યાસી

મે 9, 2017

 

 

hamirsar

અભ કે નિરખી નેરેતો ટોપણસર પટ પ્યાસી;

મંઢો મેઘો કીં નં આયો ધિલમેં આય ઉધાસી

પટ સેકાજે પાપડ વાંગે જેઠજે લુખ ઓબારે;

Read the rest of this entry »

પાંજે કુરો

એપ્રિલ 28, 2017

dont

સમજાયા જ નં સમજે પાંજે કુરો;

ઇનીજો ચિંધા કુલા કજે પાંજે કુરો

મુફતજો માલ ગિનધલ અતાલા;

Read the rest of this entry »

ઇ વિઇ કિડાં

એપ્રિલ 18, 2017

baapaa

 

મુંકે કોક ત ચોતા ખરા ઇ વિઇ કિડાં

આઉં ભાટકયોસે ધરા ઇ વિઇ કિડાં

ઇ રંગીલી ને રૂપારી ધિલકે હેરે હલઇ Read the rest of this entry »

કિસમ કિસમજા સંસારી

એપ્રિલ 10, 2017

old man

ત્રાંભિયો નં ખૂંચેમેં ભભકો ડિસો ત ભારી

જીતરા અચ્છા લુગડ઼ા ઇતરી વિરતી કારી

પિંઢકે વડા બુજણ સમજી કરિયેં હુસયારી

Read the rest of this entry »

સવાસેર મિલેંતા

એપ્રિલ 5, 2017

tola

હિન ખલકતે માડ઼ુ કિસમ કિસમજા વેંતા;

કોક સાવ સોન જેડ઼ા કો નર પિતર વેંતા

ગાલમેં આંકે પુછધા ગાલ સચ્ચી ક ખોટી

Read the rest of this entry »

આય સીં

એપ્રિલ 1, 2017

loin

કોક આંકે કિંક ચોંધો ત કોક ચોંધો કી

કિતે કારો ઉનારો કિતેક નિકરી પે સી

કિતેક વે ડુકાર કારો કિતક વસે તો મીં

Read the rest of this entry »

વા બારો

માર્ચ 18, 2017

kabhar

કિભરમેં કડેં વા બારો નતો વે;

કિભર મિંજારા કો ટારો નતો વે

કિભર બારા નિપટ વેતો ઉજારો Read the rest of this entry »

નયો અધ્યાય (૭)

ફેબ્રુવારી 21, 2017

Paarayan

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

‘ત આઉં ચાં…આઉં ચિત્રા આસર મુંજે માઇતરેજી આઉં હિકડ઼ી જ વિયા અંઇયા.પપ્પા દુભઇમેં હિકડ઼ી પેઢીમેં કમ કંધાવા હાલ રિટાયર અંઇ.આઉં બી.એ.તંઇ ભણેલી અંઇયા ને પો એમ.બી.એ પ થિઇ અંઇયા.મુંકે ફિલોસોફી બોરી ગમેતી ઇતરે શ્રી રવિન્દ્રનાથ ટાગોર,સ્વામી વિવેકાનંદ, ચેખોવ, બેજામીન ફ્રેક્લીન,જ્યોર્જ વોશિન્ગટન મિડ઼ે વાંચ્યા અંઇ…મુંકે સાસ્ત્રીય સંગિતવારા ગાયન ગમેતા…હેવર જુકો મારધાડ વારી ફિલ્મું અચેંતી સે નતી ગમે..અંગૂર,મનચલી, ગોલમાલ જેડી કોમેડી ફિલ્મું નેરેજી મજા અચે..રૂધલ ફિલ્મું ને ટીવી સિરીયલ પણ નતી ગમે…પારકા દુખ નેરેને પાંકે કુલા ડુખી થીણું…ચિઇ ચિત્રા ખિલઇ ને સેન્ડવીચ ખેણ મંઢાણી.વિરાટ પ સેન્ડવિચ ખેંધે સુણધો વો.મનોમન ત ચેં તે ક હાણે હી હલ્ધી ગાડીકે ભ્રેક મારે ત ખાસો પો કોફી પીધે ચેં

Read the rest of this entry »

કેર સમજેતો

ફેબ્રુવારી 17, 2017

dont

મોભતજી ગાલિયું કરિધલ પ કેર સમજેતો

વિગર નાતે ઇં મઞિધલ પ કેર સમજેતો

ભેરા વિઇને લગોલગ ને મોજસે ગાલાયોં

Read the rest of this entry »